Farnosť Panny Márie Kysucké Nové Mesto

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mariánske Hlasy
farský časopis

ročník III.


č. 1/2013   /   prehľad


č. 2/2013   /   prehľad


č. 3/2013   /   prehľad


č. 4/2013   /   prehľad

Rozpis slávenia svätých omší - Kostol Panny Márie (Mariánsky - dolný)

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

---
18:00

6:30
---

---
18:00

6:30
---

6:30
18:00

---
18:00

7:30
9:00 deti
10:30 mládež
birmovanci

Rozpis úradných hodín

---
18:45 - 19:30

7:15 - 8:00
---

---
18:45 - 19:30

7:15 - 8:00
---

7:15 - 8:00
18:45 - 19:30

---
19:00 - 20:00

---
---
---


Hodová nedeľa v Radoli
5.7.2015


    V nedeľu 5. júla 2015 o 13:30 h sme sa zišli na nádvorí kaštieľa v Radoli, aby sme slávnostnou svätou omšou oslávili sviatok slovanskych vierozvestov - svätého Cyrila a Metoda. Zároveň sú to aj budúci patróni ...

(c) TS, AF, 5.7.2015 
 

Rozpis slávenia svätých omší - Kostol sv. Jakuba apoštola (horný)

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

7:00
---

---
17:00

7:00
---

---
17:00

7:00
17:00

7:00
11:00

7:00
9:30 deti
11:00 mládež
birmovanci
18:00

Rozpis slávenia svätých omší - Kostol v Povine

---

15:30

---

---

---

---

9:45

Rozpis úradných hodín

7:45 - 8:30
---

---
17:45 - 18:30

7:45 - 8:30
---

---
17:45 - 18:30

7:45 - 8:30
17:45 - 18:30

7:45 - 8:30
---

---
---
---
---

1   2   3

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky