Farnosť Panny Márie Kysucké Nové Mesto

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mariánske Hlasy
farský časopis

ročník III.


č. 1/2013   /   prehľad


č. 2/2013   /   prehľad


č. 3/2013   /   prehľad


č. 4/2013   /   prehľad


Rozpis slávenia svätých omší

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

6:30
18:00

---
18:00

7:30
9:00 deti
10:30 mládež
birmovanci

Rozpis úradných hodín

7:15 - 8:00
18:45 - 19:30

---
18:45 - 19:30

---
18:45 - 19:30

---
---

7:15 - 8:00
18:45 - 19:30

---
---

---
---
---

SHEMA
mládežnícky spevácky zbor
pri farnosti Panny Márie Kysucké Nové Mesto

Nový príspevok v sekcii SHEMA - Aktivity

Na slovíčko ...

Janko SIROMA
organista zo Srbska - potomok dolnozemských slovákov

"Organ ma pritiahol bližšie k Pánu Bohu a Cirkvi."

Rozhovor pripravila a realizovala Anna Svrčková, šefredaktorka farského časopisu
"Mariánske Hlasy", v ktorom bola časť rozhovoru uverejnená v čísle 4/2013.
Nižšie uvádzame celý rozhovor.


 

1   2   3

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky